Mariska - Bokstherapie.nl

Ik wil jongvolwassenen bijbrengen dat ons lichaam ons al heel veel duidelijk maakt. Door in beweging te komen, helpt het rationele denken plaats te maken voor het gevoel.

Mariska

Waarom kiezen voor mij?

  • Mentale gezondheid: Verhoog je bewustwording op diverse gebieden liefdevol en empathisch.
  • Holistische benadering: Integreer lichaam, geest en emoties voor verbeterd welzijn.
  • Professionele ondersteuning: GGZ-agoog, Bokstherapeut, groepsbegeleiding, en individuele ondersteuning. Ervaren kickbokser sinds mijn 12e.
  • Leer en groei: Ontdek helpende en belemmerende gedragingen, gedachten en overtuigingen. Herken je krachten en ga vol (zelf)vertrouwen uitdagingen aan.
  • Ontwikkel veerkracht: Leer gezond omgaan met emoties en gebeurtenissen.
  • Bij de kern komen: Begrijp je gevoel en maak keuzes die passen bij wie je bent. Ga vol vertrouwen je toekomst tegemoet!

Motivatie voor Bokstherapie
Iedereen is waardevol en uniek, en dat is ook de boodschap die ik wil meegeven: wees gewoon jezelf! Door middel van boksen en bewegen leer ik iemand graag beter kennen. Het liefst zet ik mensen in hun kracht en moedig hen aan dit op hun eigen manier verder te ontwikkelen. Mentale en fysieke gezondheid vind ik belangrijk. Vanuit een liefdevolle en empathische manier en met de nodige kennis als GGZ-agoog draag ik hier graag aan bij. Ik streef naar het verbeteren van de mentale gezondheid en het vergroten van bewustwording op diverse gebieden. Dit doe ik door veerkracht en persoonlijke groei te bevorderen, waarbij ik mijn eigen kwaliteiten inzet.

Achtergrond en ervaring
Ik heb ruim 8 jaar ervaring in de hulpverlening en ben in contact geweest met verschillende mensen met uiteenlopende hulpvragen, altijd met de eigen autonomie voorop. Ik heb groepen begeleid en één-op-één begeleiding geboden. Vanaf mijn 12e ben ik zelf gaan boksen, hier haal ik nog steeds heel veel energie en kracht uit.

Unieke benadering van Bokstherapie
Het begint bij gezien en gehoord worden. We voeren niet eindeloze gesprekken zonder de diepgang op te zoeken. Ik heb een nieuwsgierige en open houding. Vanuit een holistische blik kijk ik als Boksagoog naar je persoonlijke perspectieven, emoties, gedachten, overtuigingen en waarnemingen die interacties en reacties beïnvloeden. Door middel van boksen en bewegen gaan wij op zoek naar de juiste balans voor jou. Welke gedragingen, gedachten en overtuigingen zijn helpend en welke belemmerend? Leer je krachten te herkennen, jezelf in je kracht te zetten en vol (zelf)vertrouwen uitdagingen en problemen aan te gaan.

Werken met jongeren en specifieke doelgroepen
In de huidige maatschappij wordt veel verwacht van jongvolwassenen. Zij voelen hierdoor veel druk op verschillende vlakken, zoals thuis, school, sociaal, stage en werk, wat kan leiden tot een psychische kwetsbaarheid. Ik heb geleerd dat het ontzettend belangrijk is voor jongvolwassenen om te leren op een gezonde en prettige manier om te gaan met emoties en gebeurtenissen. Zo ontwikkelen zij veerkracht om met uitdagingen om te kunnen gaan.

Veiligheid en ondersteuning
Ik zorg voor een veilige en ondersteunende omgeving door wederzijdse verwachtingen van tevoren te uiten. Dit valt samen met mijn waarden: wederzijds vertrouwen, eerlijkheid, openheid en verantwoordelijkheid.

Samenwerking met mijn team
Bij uitdagingen zoek ik actief contact met collega’s om hierover te sparren. Dit zorgt ervoor dat ik iemand zo goed mogelijk begeleid.

Doelen voor jongeren en cliënten
Ik wil jongvolwassenen bijbrengen dat ons lichaam ons al heel veel duidelijk maakt. Door in beweging te komen, helpt het rationele denken plaats te maken voor het gevoel. Ik wil hen laten ervaren wat het gevoel duidelijk wil maken, zodat zij bij de kern komen en keuzes maken die passen bij wie ze zijn en waar ze voor staan.

Waarden en principes
Mijn werk begint bij wederzijds vertrouwen, openheid, persoonlijk leiderschap, continuïteit, verantwoordelijkheid en zelfbeschikking. Deze waarden zorgen voor duurzame verandering.

CONTRA-INDICATIES VOOR DE METHODIEK BOKSTHERAPIE VAN BOKSAGOOG Mariska:

* Cliënten jonger dan 16 jaar.
* Cliënten met een matig/zwaar verstandelijke beperking. (Licht verstandelijke beperking zou wat mij betreft kunnen)
* Cliënten met ernstige stemmingsstoornissen.
* Cliënten met ernstige automutilatie, ernstige eetstoornissen.
* Cliënten met ernstige en actuele verslavingen.
* Cliënten die zware medicatie gebruiken.
* Cliënten met onvoldoende intrinsieke motivatie.
* Cliënten die fysiek en visueel zo beperkt zijn dat het inzetten van de methodiek niet mogelijk is.
* Cliënten met een verstoorde agressieregulatie en dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag.
* Cliënten waarbij de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat, zoals schizofrenie, actieve psychoses, actuele psychotische klachten en suïcidaal gedrag.
* Cliënten waarbij Bokstherapie door de hoofdbehandelaar ten zeerste wordt afgeraden.
* Cliënten met sterk crisis gevoelige problematiek die intensievere behandeling vereist.

Plan je sessie met Mariska in

Scroll naar boven

jongerencoaching 

Nieuw: Jongerencoaching en begeleiding met de methodiek bokstherapie: Ontdek je kracht, vind je groei!