Jongerenbegeleiding - Bokstherapie.nl

Jongerencoaching en begeleiding met de methodiek Bokstherapie:
ervaar je stevigheid, ontdek je groeikracht

Onze aanpak:

Voor dat we beginnen! 

Binnen onze praktijk besteden we tijdens de sessies veel aandacht aan de verantwoordelijkheid voor onze jongere cliënten. Het is ons doel hen de best mogelijke begeleiding en ondersteuning te bieden. Echter, buiten de sessies om is het van even groot belang dat ouders en verzorgers deze verantwoordelijkheid actief dragen.

Hoewel dit wellicht als vanzelfsprekend wordt gezien, constateren we in de praktijk dat dit niet altijd het geval is. 

Daarom is het cruciaal dat de zorg en aandacht die wij tijdens onze sessies geven, buiten onze praktijk door ouders en verzorgers wordt voortgezet. Een dergelijke consistente en effectieve benadering draagt bij aan een positieve ontwikkeling en het algehele welzijn van de jongere.

Begeleiding van jongeren:
Hoewel onze begeleiding zich doorgaans richt op jongeren vanaf 16 jaar, maken we soms uitzonderingen. In dergelijke gevallen is het essentieel om vooraf duidelijk de voorwaarden van onze werkwijze en vorm van begeleiding te bespreken. Hieronder valt de aanwezigheid van ouders/begeleiders, het brengen bij aanvang en het ophalen na afloop van een sessie, en het samen vaststellen van leerdoelen, wensen en behoeften vanuit het perspectief van het kind en de ouders/begeleiders.


Voor jongeren onder de 16 jaar verzoeken we om eerst contact met ons op te nemen via het contactformulier, met de nodige informatie. Dit stelt ons in staat een duidelijk beeld te vormen en te beoordelen of de jongere past binnen onze begeleidingsvorm, onder welke voorwaarden en welke begeleider het meest geschikt is.

Doelgroep:
Bij Bokstherapie.nl richten we ons nadrukkelijk ook op de jongere doelgroep, voornamelijk gevestigd in en rond de regio Amsterdam. Deze jongeren voelen zich niet altijd begrepen of gehoord en kampen met vragen, gedachten of ideeën die ze niet altijd kunnen of willen delen met hun omgeving. 

We bieden een unieke combinatie van de dynamiek van boksen met empathische, realistische en deskundige begeleiding/coaching.

Deze aanpak heeft zich bewezen effectief te zijn voor de fysieke, emotionele en mentale ontwikkeling. Het biedt de jongeren ondersteuning bij het adresseren of exploreren van persoonlijke thema’s, het navigeren door identiteitsvraagstukken en het omgaan met complexe levenservaringen.

Samenwerking met Ouders/Verzorgers:
Een nauwe samenwerking met ouders en verzorgers is cruciaal om de behoeften en uitdagingen van jongeren te begrijpen en uit te werken. Samen ontwikkelen we een plan van aanpak, specifiek afgestemd op de individuele omstandigheden en behoeften van de jongere cliënt.

De Kracht van Bokshandschoenen:
Boksen is binnen de methodiek van Bokstherapie een krachtig middel voor zelfontdekking en persoonlijke groei gebleken. Het bevordert mentale weerbaarheid, zelfreflectie en helpt jongeren bij het navigeren door uitdagingen zoals identiteitsontwikkeling en emotionele schommelingen.

We leggen de nadruk op ervaringsgericht en lichaamsgericht leren om beweging bij jongeren te stimuleren.

 

Belangrijke aspecten voor jongeren en hun ouders/verzorgers:

 • Eigen initiatief: Jongeren moeten gemotiveerd zijn om aan hun uitdagingen te werken en te onderzoeken.
 • Veilige en respectvolle omgeving: We creëren een omgeving waar jongeren zich veilig kunnen uiten.
 • Betrokkenheid van ouders/verzorgers: Samenwerking met ouders en verzorgers is cruciaal voor succes.

Kwaliteiten van onze begeleiders/Bokscoaches:

 • Ervaring met jongeren: Onze begeleiders begrijpen de uitdagingen waar jongeren voor staan.
 • Deskundigheid en empathie: Ze combineren bokstechnieken met een sensitieve benadering.
 • Sensitieve aanpak: Onze begeleiders zijn getraind om effectief in te spelen op individuele behoeften.

Effectiviteit van de methodiek Bokstherapie:

 • Persoonlijke ontwikkeling: Ideaal voor jongeren die bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen en welzijn willen werken.
 • Combinatie van fysiek en mentaal: Effectief voor jongeren die baat hebben bij zowel fysieke als mentale coaching en begeleiding.
 •  

Rol van ouders en verzorgers:

 • Communicatie en samenwerking: Open communicatie met ouders en verzorgers is essentieel.
 • Feedback en bijsturing: Uw inzichten helpen ons de begeleiding te optimaliseren.

Contra-indicaties voor de methodiek Bokstherapie:

Niet elke behandelaar werkt met jongeren onder de 18 jaar. Kijk bij de behandelaar vanaf welke leeftijdscategorie hij/zij behandelt of begeleidt.

 • Cliënten jonger dan 16 jaar. In sommige gevallen kunnen we hier van afwijken, mail ons bij vragen over een jongere leeftijd!
 • Personen met een verstandelijke beperking.
 • Ernstige stemmingsstoornissen, automutilatie, eetstoornissen, en actuele verslavingen.
 • Cliënten die zware medicatie gebruiken.
 • Onvoldoende intrinsieke motivatie.
 • Ernstige opvoedingsproblemen.
 • Fysieke of visuele beperkingen die het gebruik van de methodiek onmogelijk maken.
 • Verstoorde agressieregulatie en gewelddadig gedrag.
 • Psychiatrische problematiek op de voorgrond.
 • Situaties waarin bokstherapie door de hoofdbehandelaar wordt afgeraden.
 • Geschiedenis van epileptische aanvallen.
 • Crisisgevoelige problematiek die intensievere behandeling vereist.

de Begeleiders

Onze aanpak:

De coaching en begeleiding van jongeren omvat zowel coachgesprekken als praktische oefeningen, zowel binnen als buiten de boksring. We richten ons niet alleen op de ontwikkeling van fysieke vaardigheden, emotionele expressie, zelfbewustzijn en veerkracht, maar moedigen ook onze jonge cliënten aan om zelf hun behoeften te benoemen en hun gevoelens te bespreken in hun wereld.

Conclusie:
Bij Bokstherapie.nl bieden we jongeren de kans om actiever en op een ervaringsgerichte manier aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling te werken. We creëren een veilige en respectvolle omgeving waarin zij hun ontwikkelingsvraagstukken kunnen verkennen.

Bent u klaar om uw kind te laten ondersteunen in deze belangrijke stap?
Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken met onze bokscoaches/begeleiders. U kunt ook een kijkje nemen op onze “Over ons” pagina om ons team beter te leren kennen.

Bokstherapie_HR-48

Wil je een afspraak maken?

Enkele praktische tips voor onze sessies:

* Kom alstublieft niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je afspraak naar de praktijk. Zo voorkomen we verstoringen van het proces van andere cliënten.
* Jonger dan 16 jaar? Neem eerst mailcontact met ons op over de wensen en doelen van de begeleiding.
* Draag comfortabele kleding en schone sportschoenen.
* Schrijf de thema’s of vraagstukken die je wilt bespreken van tevoren op.
* Als er actuele zaken spelen, licht deze dan toe aan het begin van de sessie.
* Tijdens de sessies nemen we tijd voor reflectie, notities en aantekeningen. Werk deze thuis verder uit voor jezelf.

Onze werktijden:
* Onze werkdagen in Amsterdam op de Waalstraat 184 zijn van maandag tot en met vrijdag, van 10:00 uur tot uiterlijk 18:30 uur.

Tijdig verplaatsen of annuleren van de afspraak:
* Het verplaatsen of annuleren van de afspraak is altijd mogelijk. Voor het verplaatsen kun je gebruikmaken van onze online agenda. Voor annuleren vragen wij je om ons tijdig een e-mail te sturen.
* Wij willen je erop wijzen dat er geen kosten in rekening worden gebracht als je de afspraak tot 48 uur voorafgaand aan de geplande datum annuleert. Bij een latere annulering, of als je niet op de geplande afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt een bedrag van €52,50 in rekening te brengen

Scroll naar boven

jongerencoaching 

Nieuw: Jongerencoaching en begeleiding met de methodiek bokstherapie: Ontdek je kracht, vind je groei!