Bokstherapie – Bokstherapie.nl

De methodiek Bokstherapie

Boksen, fysieke en ervaringsgerichte oefeningen

De door mij ontwikkelde methodiek Bokstherapie is een lichaamsgerichte, ervaringsgerichte, acceptatiegerichte en praktische therapievorm. Ik zet boksen en fysieke oefeningen in combinatie met therapeutische gespreksvoeringen in, als vaste onderdelen bij individuele sessies.

Door de combinatie van doen, bewegen, voelen en ervaren kan jij jouw gewenste doelen behalen. Tijdens de sessies werken we hier gericht aan. Het kan bijvoorbeeld gaan over meer autonomie, erkenning, zelfvertrouwen, stabiliteit, innerlijke verbinding, overzicht, structuur, stevigheid, emotieregulatie of verlichting van traumagerelateerde klachten

Van onbewust naar bewust

Bokstherapie legt de nadruk op het onbewuste gedrag, lichaamshouding en fysieke spanningen. Het geeft daarnaast inzichten in de eventuele blokkades, patronen, overtuigingen, aanpassingen, onzekerheden, emoties of overlevingsstrategieën. Die zouden bijvoorbeeld tijdens alleen gesprekstherapie onderbelicht kunnen blijven. 

Als bokstherapeut laat ik je kennismaken met de specifieke  therapeutische werkvormen vertaald uit het boksen.  Daar gaan we mee aan de slag. Je doet fysieke en ervaringsgerichte oefeningen om meer beweging, inzichten, rust of erkenning en bewustwording te creëren rond de thema’s waar je tegenaan loopt of zelfs mee in gevecht bent.

De meeste van mijn cliënten voelen zich tijdens en na de sessies bewuster, lichter, steviger, prettiger, rustiger, krachtiger, helderder, vrijer en meer verbonden met zichzelf.

Marcel Amstelveen

Is Bokstherapie iets voor jou?

Heb jij behoefte om onder begeleiding met jezelf aan de slag te gaan? Zijn er gebeurtenissen, vraagstukken, thema’s, emoties, overtuigingen of patronen die je afremmen of belemmeren? Wil jij je verder ontwikkelen, zowel in je persoonlijke leven als op professioneel vlak? De Bokstherapie methodiek kan dan een effectieve, nuttige en wezenlijke bijdrage leveren.

Marcel_client_bokstherapie-5

Marcel aan het woord

"De methodiek Bokstherapie kan een zeer effectieve manier zijn om bepaalde gevoelens / emoties een gezonde uitlaatklep te geven. Denk dan aan angst, stress, spanning, verdriet, rouw en verlies. Maar ook gevoelens van onrust, boosheid, spanning of frustratie. Je leert hierbij de prikkels te herkennen, erkennen,  jezelf te ontspannen en om je emoties beter te uiten of reguleren. Ik geef Bokstherapie op individuele basis maar ook in groepsverband. De methodiek Bokstherapie is uitstekend te combineren met andere behandelvormen."

Hoe gaat Bokstherapie in zijn werk?

De intake sessie

De methodiek Bokstherapie start altijd met de intake-sessie. Deze sessie duurt 90 minuten. Tijdens de intake sessie maken we in rust kennis met elkaar en zoomen we in op jouw thema’s, klachten, ideeën, patronen, doelen, behoeftes, vraagstukken of wensen. Wat is de rode draad in je verhaal, wat zijn je patronen en welke gevoelens, gedachten en emoties ervaar je. Wat is de motivatie om aan jezelf te werken, waar loop je tegen aan en wat zijn je doelen? 

We brengen dit alles helder in kaart. Zo werken we tijdens de intake sessie aan overzicht, structuur en kaders voor het vervolg.

Boksen tijdens de intake?

Waar mogelijk – en afhankelijk van jouw energie, behoefte of emoties – zullen we tijdens de intake al boks en fysieke en ervaringsgerichte oefeningen inzetten rond de thema’s die bij de intake sessie aan de orde komen.

De vervolgsessies

In de vervolgsessies gaan we aan de slag met de eerder in kaart gebrachte hulpvragen, klachten, behoeftes, thema’s, doelen, wensen en opdrachten. We bespreken ook altijd de ervaringen van de voorgaande sessie. Ook tijdens de vervolgsessies werken we telkens aan overzicht, structuur en kaders. Het uiteindelijke streven is dat je na elke sessie andere inzichten meeneemt, zaken verheldert en meer rust ervaart en/of leert te vertrouwen op eigen kunnen.

De inhoud van de sessies bestaat uit boksen, therapeutische gespreksvoering, fysieke en ervaringsgerichte oefeningen en spelvormen.

De vervolgsessies duren altijd minimaal 60 minuten. Je kan deze zelf online inplannen. Dit kan elke week of om de week, afhankelijk van waar jij behoefte aan hebt.

Boksen als instrument

Sinds de start van mijn praktijk in 2014 werk ik heel bewust met boksen als instrument. Dit doe ik om mijn cliënten in beweging te krijgen en hun eigen kracht, stevigheid en balans te laten ervaren.

De bokshandschoenen zijn de instrumenten om jou beter in je lijf en in het hier en nu te krijgen.

De manier waarop cliënten met mij het contact aangaan, boksen, bewegen, reageren of communiceren en de oefeningen/opdrachten uitvoeren, zegt veel over de beleving van hun binnenwereld en ervaringen in het leven. Onbewuste stukken worden zichtbaar, maar ook de vaste patronen of hoe iemand – verbaal of non verbaal – reageert tijdens de uitvoering van deze oefeningen. Daarnaast laat het lichaam duidelijk de aanwezigheid van bijvoorbeeld spanningen, onzekerheden, perfectionisme, boosheid, verdriet of frustratie van de cliënt zien.

Tijdens het therapeutische boksen is de uiting van emoties en spanningen gemakkelijker gebleken dan alleen met bijvoorbeeld gesprekstherapie. Praten is dan even niet zo belangrijk, fysiek ervaren en aan de slag gaan des te meer.

Stap voor stap verder door Bokstherapie 

Mijn methodiek Bokstherapie kent een gestructureerd stappenplan waarin we stap voor stap werken aan motoriek, balans, ritme, reactievermogen, waarneming, behendigheid, evenwicht, zichtbaarheid, stevigheid, bewustzijn, ademhaling, gegrond zijn, focus, kracht, beweging, expressie, incasseringsvermogen, overtuigingen en spanning.

Het boksen op therapeutische basis vraagt van jou dat je steeds meer in het hier en nu aanwezig kunt zijn. Dat je in contact bent met jezelf en de omgeving waarin je op dat moment bent. Na elke sessie neem je nieuwe ervaringen, inzichten, vaardigheden en mogelijkheden mee naar huis. Deze kun je meteen praktisch inzetten of er mee oefenen in je dagelijkse leven.

Heb ik bokservaring nodig?  

Nee, je hebt echt geen enkele bokservaring, eigen bokshandschoenen, een goede conditie of kennis van welke vechtsport dan ook nodig om met mijn methodiek Bokstherapie te kunnen starten.  Sterker nog, voor de meeste cliënten geldt dat ze nog nooit gebokst hebben en dat ze nog nooit aan vecht- of verdedigingssporten hebben gedaan.

Geen goede conditie of fysieke beperkingen?

Dat is meestal geen probleem. Tijdens de Bokstherapie sessies ligt de nadruk namelijk nooit op het ‘lekker sporten’, ‘leren boksen’ of ‘werken aan een betere fysieke conditie’. Het boksen dient slechts als een middel in de therapeutische interventie. Die ik heel bewust zal inzetten om klachten, beperkingen, vraagstukken en thema’s te duiden en je begeleiden om je gestelde doelen te behalen.

Bokstherapie als aanvullend traject

Ik bied de methodiek Bokstherapie aan als een op zichzelf staand behandeltraject. Daarnaast zet ik de methodiek Bokstherapie ook in als aanvullende behandeling of als onderdeel van een bestaand behandelplan.

Zo zijn er geregeld samenwerkingsverbanden met therapeuten, psychologen, praktijkondersteuners, bedrijfsartsen, coaches en andere specialisten die hun cliënten doorverwijzen voor de methodiek Bokstherapie als onderdeel van het behandeltraject van hun cliënten.

Kort of langdurig traject?

De trajecten waarbij ik mijn cliënten begeleid, kunnen worden verdeeld in korte trajecten en langdurige trajecten. Vooraf is dit niet altijd duidelijk in te schatten. Zo kan een thema vooraf complex lijken maar in de praktijk toch sneller het gewenste resultaat opleveren, en andersom. 

bokstherapie-ring

Korte trajecten 

Korte trajecten zijn in de praktijk geschikt als het gaat om minder complexe problematiek en vraagstukken; zaken waarbij er redelijk snel naar de kern van het thema gewerkt kan worden.
Dit kan in één tot enkele sessies zijn.

Marcel_client_bokstherapie-2

Langdurige trajecten 

Langdurige trajecten zijn geschikt als het gaat om de wat complexere problematiek en vraagstukken. Zaken die meer tijd vergen om tot inzichten, acceptatie, verwerking, gedragsverandering of het doorbreken van oude overtuigingen of overlevingsstrategieën te komen. Langdurige trajecten kunnen 6 tot 18 maanden beslaan en kunnen op wekelijkse of maandelijkse basis plaatsvinden.

Gemiddeld werken cliënten bij mij in de praktijk in tien sessies aan hun persoonlijke thema's en vraagstukken.

De sessies worden wekelijks, tweewekelijks of één keer per maand geboekt; dit verschilt per cliënt. Maar ook de behoefte of de tijd die de client nodig heeft om vraagstukken te verwerken en te vertalen spelen mee.

Vergoedingen en tarieven

Met mijn methodiek Bokstherapie werk ik bewust contractvrij. Dit houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars. Mijn sessies zijn dan ook niet declarabel bij de zorgverzekering. Wel zijn er werkgevers of instanties die een bijdrage willen leveren. 

Mijn tarieven zijn transparant. Je krijgt nooit te maken met onverwachte kosten achteraf. Na de behandeling krijg je de factuur per mail die je zelf kunt overmaken of via de iDeal link kunt betalen.

Tarieven methodiek Bokstherapie:

  • Tarief 1, intake: 125,00 euro, de 1e sessie is altijd de intake sessie en duurt 90 minuten
  • Tarief 2, vervolgsessies:  87,50 euro, de vervolgsessies duren minimaal 60 minuten

Wanneer geen Bokstherapie?

Het kan voorkomen dat je klachten of persoonlijke thema’s niet  passen bij mijn expertise of manier van werken. Dit zal ik dan tijdens de intake aan je laten weten.

Wil je een afspraak maken?

Je kunt direct een Bokstherapie intake-sessie reserveren! Kies bij 'intake sessies' voor 'Bokstherapie intake sessie 90 minuten' en plan direct je afspraak met mij in. 

Enkele praktische tips

  • Draag comfortabele kleding en schone sportschoenen
  • Zorg dat je maximaal 5 minuten van te voren aanwezig bent bij de praktijk; dit om het proces van de andere cliënten niet te verstoren.
  • Schrijf voor jezelf de thema’s of vraagstukken op voorafgaand aan de sessie.
  • Spelen er actuele zaken? Benoem die voorafgaand aan de sessie.
  • Tijdens de sessies nemen we tijd voor notities. Werk deze thuis voor jezelf uit. 

Mijn werktijden

Mijn werkdagen in Amsterdam op de Waalstraat 184, zijn van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot uiterlijk 18:30 uur.

Een afspraak verplaatsen? 

Annuleren of verplaatsen van de afspraak kan altijd. Tot 48 uur voorafgaand aan onze afspraak worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij latere annulering of bij het niet nakomen van de afspraak ben ik helaas genoodzaakt je het hele bedrag in rekening te brengen.

Neem contact op en je krijgt snel antwoord
Maak een afspraak voor een persoonlijke sessie
Doe mee aan een boks- en conditietraining
Scroll naar top