Bokstherapie - Bokstherapie.nl

De methodiek Bokstherapie

Therapeutisch boksen, fysieke en ervaringsgerichte oefeningen

De door Marcel Amstelveen ontwikkelde methodiek Bokstherapie, die wij in onze praktijk hanteren, is een individuele, lichaamsgerichte, ervaringsgerichte en bovenal praktische therapievorm. Wij combineren therapeutisch boksen en fysieke oefeningen met verdiepende gespreksvoering als vaste onderdelen van de interventies.

Deze combinatie van doen, bewegen, voelen en ervaren stelt jou in staat om de gewenste doelen te behalen. Tijdens de sessies richten we ons hier specifiek op. Dit kan variëren van het versterken van autonomie, zelfvertrouwen en bewustzijn tot het bevorderen van stabiliteit, innerlijke verbinding, overzicht, structuur, stevigheid, gezonde emotieregulatie of het verlichten van traumagerelateerde klachten.

Heb je voorkeur voor het werken in een groep aan je persoonlijke thema’s en doelen, in plaats van één-op-één? Meer informatie over onze Lichaamsgerichte Bokstherapie GroeiGroep vind je via de onderstaande knop.

 

Van onbewust naar bewust

Binnen de methodiek Bokstherapie streven we ernaar om dieper in te gaan op aspecten van het menselijk gedrag die vaak onbewust blijven, zoals lichaamshouding, bewegingspatronen, stemmingen en fysieke spanningen. Door deze elementen te verkennen, kunnen we inzicht krijgen in mogelijke blokkades, patronen, overtuigingen, en zelfs reflexen en emoties die van invloed zijn op het welzijn van onze cliënten. Deze aspecten zijn vaak moeilijk aan te pakken met alleen verbale therapie, omdat ze niet altijd bewust zijn of gemakkelijk toegankelijk zijn via therapeutische gesprekken alleen.

Binnen onze praktijk voor Bokstherapie integreren we specifieke therapeutische en coachende technieken die geïnspireerd zijn door het boksen. Door actieve deelname aan fysieke en ervaringsgerichte oefeningen moedigen we cliënten aan om meer beweging, inzicht, rust, erkenning en bewustwording te krijgen rond hun persoonlijke thema’s en uitdagingen. Deze benadering stelt hen in staat om op een dieper niveau met zichzelf te verbinden en om nieuwe perspectieven te verkennen, wat kan leiden tot positieve veranderingen in hun leven.

Na afloop van de sessies ervaren en benoemen de meeste van onze cliënten een verhoogd bewustzijn van zichzelf en hun omgeving. Ze ervaren vaak een gevoel van lichtheid, kracht, aanwezigheid, rust en verbondenheid met zichzelf fysiek en mentaal. Deze ervaringen helpen hen niet alleen om persoonlijke groei te stimuleren, maar ook om effectiever om te gaan met uitdagingen en stress in hun dagelijks leven.

Marcel-83-landscape.jpg

Vergoedingen en tarieven

Met onze methodiek Bokstherapie werken wij bewust contractvrij. Dit betekent dat wij geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Onze sessies zijn daardoor niet declarabel bij de zorgverzekering. Echter, er zijn werkgevers of instanties die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de kosten.

Onze tarieven zijn helder en transparant. Je zult bij ons nooit geconfronteerd worden met onverwachte kosten achteraf. Na elke behandeling ontvang je van ons een factuur per e-mail, die je zelf kunt overmaken of via een iDeal-link kunt voldoen.

Tarieven methodiek Bokstherapie:

Wij hanteren de volgende tarieven:

 • De Intake-sessie: €92,50 voor 60 minuten.
 • De vervolgsessies: €92,50 voor 60 minuten.

Is Bokstherapie iets voor jou?

Heb je behoefte om onder onze begeleiding met jezelf aan de slag te gaan? 

Zijn er gebeurtenissen, ervaringen, oude pijnen, vraagstukken, thema’s, emoties, overtuigingen of patronen die jou afremmen, belemmeren of vastzetten?


Wil je jezelf verder ontwikkelen, mentaal en fysiek groeien, zowel persoonlijk als professioneel? 

Dan kan de methodiek Bokstherapie een effectieve, nuttige en wezenlijke bijdrage leveren aan jouw groeiproces.

Bekijk hier thema's waar we aan kunnen werken...

 • Vechten, Vluchten, Bevriezen, Pleasen (fight, flight, freeze, fawn)
 • Moeite hebben met het uiten en/of onder woorden brengen van je gevoelens en gedachten, moeite hebben met het uitspreken van je emoties, behoeftes, verlangens en gevoelens.
 • Problemen op het vlak van (sociale) relaties en vriendschappen
 • Stress en spanning ervaren op je werk, relatie of op studie/school
 • Moeite met het aangeven van je grenzen, het bewaken je grenzen en het onderzoeken van die eigen grenzen, problemen met het stellen van grenzen
 • Niet of moeilijk kunnen loslaten en controle willen hebben
 • Je plek durven innemen, moeite hebben om je eigen plek in te nemen, steviger in je schoenen willen staan.
 • Conflictvermijding, vermijdingsgedrag, confrontaties en verantwoordelijkheden uit de weg gaan.
 • Je niet gehoord, gezien, begrepen of gewaardeerd voelen
 • Steeds teveel van jezelf verwachten, perfectionisme, het goed moeten doen, altijd moeten presteren, te kritisch kijken naar eigen prestaties
 • Weinig of geen zelfvertrouwen, onzekerheid en worstelen met een laag zelfbeeld
 • Depressies en andere stemmingsklachten zoals somberheid, depressieve klachten, neerslachtigheid ervaren en je down voelen
 • Schuldgevoelens, schaamte, machteloosheid, kwetsbaarheid en destructief gedrag.
 • Willen leven in het hier en nu, niet in het verleden
 • Omgaan met stressvolle, impactvolle, onveilige, grensoverschrijdende en traumatische ervaringen
 • Het verwerken van trauma’s of schokkende gebeurtenissen: traumagerelateerde klachten, hulp en begeleiding bij klachten gerelateerd aan PTSS. Denk aan last van angst, herbeleving, stress, spanningen, onveiligheid voelen/ervaren en een hogere alertheid.
 • Vast zitten in het hoofd, te veel denken, te weinig kunnen voelen (lichaam/hart).
 • Leren omgaan met emoties zoals: boosheid, frustratie, pijn, schuld, schaamte of verdriet
 • Moeite met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé
 • Worstelen met de essentiële levensvraagstukken: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Wat kan ik?
 • Klachten op het raakvlak van psychologie en psychosomatiek

 

De methodiek Bokstherapie kan je begeleiden bij deze en andere persoonlijke uitdagingen, waarbij het fysieke aspect van het therapeutische boksen wordt gecombineerd met psychologische en emotionele groei en ontwikkeling.

 

MARCEL AAN HET WOORD

De methodiek Bokstherapie kan een zeer effectieve manier zijn om bepaalde gevoelens en emoties een gezondere uitlaatklep te bieden. Hierbij kun je denken aan gevoelens zoals angst, stress, spanning, verdriet, rouw en verlies, maar ook aan gevoelens van onrust, boosheid, spanning of frustratie. Tijdens Bokstherapie leer je om deze prikkels te herkennen, erkennen, jezelf te ontspannen en je emoties beter te uiten of te reguleren. Wij bieden Bokstherapie zowel op individuele therapeutische of coachende basis als in groepsverband binnen onze praktijk. De methodiek Bokstherapie laat zich uitstekend combineren met andere behandelvormen.

Bokstherapie_HR-51

Werkwijze methodiek Bokstherapie

De intake sessie

De methodiek Bokstherapie begint altijd met een intake-sessie die 60 minuten duurt. Tijdens deze sessie maken we op een rustige manier kennis met elkaar en bespreken we jouw thema’s, klachten, verleden, ideeën, patronen, doelen, behoeften, achtergrond, levenservaringen, het gezin van herkomst, vraagstukken en wensen.

We onderzoeken de rode draad in jouw verhaal, identificeren patronen en bespreken de gevoelens, gedachten, spanningen en emoties die ermee gepaard gaan. Daarnaast verkennen we jouw motivatie om aan jezelf te werken, identificeren we obstakels en formuleren we leerdoelen. Op welke gebieden heb je begeleiding nodig in dit persoonlijke proces?

Samen brengen we jouw verhaal helder en gestructureerd in kaart, waardoor we tijdens de intake-sessie zorgen voor overzicht, structuur en richtlijnen voor het vervolgtraject.

Indien mogelijk – en afhankelijk van jouw energie, behoeften of emoties – kunnen we tijdens de intake al fysieke en ervaringsgerichte therapeutische of coachende boksoefeningen uitvoeren rond de thema’s die tijdens de sessie aan bod komen.

 

DE VERVOLGSESSIES

ITijdens de vervolgsessies gaan we dieper in op de eerder geïdentificeerde hulpvragen, klachten, behoeften, thema’s, doelen en wensen die tijdens de intake zijn besproken. We nemen ook altijd de ervaringen van de vorige sessie door om te zien hoe je vooruitgang hebt geboekt. Zo streven we ernaar om bij elke sessie overzicht, structuur en duidelijke richtlijnen te bieden.

Ons doel is dat je na elke sessie vertrekt met nieuwe inzichten, verheldering en een gevoel van innerlijke rust, of dat je leert vertrouwen op je eigen capaciteiten. Tijdens de sessies maken we gebruik van verschillende therapeutische en coachende benaderingen, waaronder gesprekstherapie, boksen, fysieke en ervaringsgerichte oefeningen, en diverse spel- en werkvormen in en rondom de boksring.

Elke vervolgsessie heeft een minimale duur van 60 minuten. Je kunt deze sessies zelf online inplannen, op wekelijkse of tweewekelijkse basis, afhankelijk van jouw behoeften en voorkeuren. Gezien de drukte in onze praktijk raden we onze cliënten aan om meerdere afspraken vooruit in te plannen om teleurstellingen of lange wachttijden te voorkomen.

Boksen als het therapeutisch of coachende middel

Sinds de oprichting van onze praktijk voor Bokstherapie in 2014, hebben we bewust therapeutisch en coachend boksen omarmd als een krachtig middel. Ons doel is om cliënten bewust te maken, in beweging te brengen en hen te laten ervaren hoe ze hun eigen kracht, stevigheid en balans kunnen vinden.

De interactie van onze cliënten met ons, het boksen, bewegen, reageren, communiceren en het uitvoeren van oefeningen of opdrachten biedt ons waardevolle inzichten in hun innerlijke wereld en levenservaringen. Door deze interactie te spiegelen en aandacht te besteden aan de innerlijke beleving, worden onbewuste aspecten, vaste patronen en overtuigingen, en de manier waarop iemand – zowel verbaal als non-verbaal – reageert tijdens de oefeningen in en rondom de boksring, zichtbaar.

Het lichaam geeft ook signalen af, zoals spanningen, reflexen, onzekerheden, perfectionisme en emoties van de cliënt. We hebben gemerkt dat tijdens het therapeutische of coachende boksen het uiten van emoties en spanningen vaak gemakkelijker gaat dan in alleen gesprekstherapie. Tijdens deze sessies komt praten soms op de achtergrond, terwijl het fysiek ervaren en actief bezig zijn juist meer op de voorgrond treedt.

Gestructureerd stappenplan

Tijdens onze interventies volgen we een gestructureerd stappenplan waarin we gefaseerd werken aan diverse aspecten zoals motoriek, balans, ritme, reactievermogen, waarneming, behendigheid, evenwicht, zichtbaarheid, stevigheid, bewustzijn, ademhaling, gegrond zijn, focus, kracht, beweging, expressie, incasseringsvermogen, overtuigingen en (in)spanning.

Therapeutisch en coachend boksen vereist van jou dat je steeds meer in het hier en nu aanwezig kunt zijn, in contact met jezelf en je omgeving. Na elke sessie neem je nieuwe ervaringen, inzichten, vaardigheden en mogelijkheden mee naar huis, die je direct praktisch kunt toepassen of waarmee je kunt oefenen in je dagelijks leven.

Heb ik enige bokservaring nodig om aan de slag te gaan met Bokstherapie?

Nee, je hebt echt geen enkele bokservaring, eigen bokshandschoenen, een goede conditie of kennis van welke vechtsport dan ook nodig om met de methodiek Bokstherapie te kunnen beginnen. Sterker nog, voor de meeste cliënten geldt dat ze nog nooit gebokst hebben en dat ze nog nooit aan vecht- of verdedigingssporten hebben deelgenomen.

Geen goede conditie of fysieke beperkingen?

Dat is over het algemeen geen enkel probleem. Tijdens onze therapeutische of coachende interventies ligt de nadruk namelijk nooit op ‘even lekker sporten’, ‘goed leren boksen’ of ‘lekker rammen’, noch op ‘werken aan een betere fysieke conditie’. Het boksen wordt heel bewust ingezet als een middel binnen de therapeutische of coachende interventies. We gebruiken dit op een functionele en effectieve manier om klachten, beperkingen, vraagstukken en thema’s te verhelderen en jou te ondersteunen bij het bereiken van je gestelde en gewenste doelen.

Bokstherapie als aanvullend traject

De methodiek Bokstherapie als aanvullend traject We bieden de methodiek Bokstherapie aan als een zelfstandig behandeltraject. Daarnaast passen we onze methodiek ook toe als aanvullende behandeling of als onderdeel van een bestaand behandelplan. Steeds vaker werken we samen met collega-therapeuten, psychologen, praktijkondersteuners, bedrijfsartsen, coaches en andere specialisten. Zij verwijzen hun cliënten regelmatig naar ons voor Bokstherapie als een ervaringsgericht en lichaamsgericht element binnen hun behandeltraject.

de Duur van de trajecten?

In onze praktijk voor Bokstherapie bieden we zowel korte als langdurige begeleidingstrajecten aan. Het is vaak lastig om van tevoren in te schatten hoe een traject zal verlopen. Soms kan een thema dat complex lijkt, verrassend snel tot het gewenste resultaat leiden, en vice versa.

Veel van onze cliënten hebben al eerdere ervaringen met hulpverleners voor hun persoonlijke thema’s en levenservaringen, maar voelen ook de behoefte om fysiek en ervaringsgericht met zichzelf aan de slag te gaan.

Korte trajecten zijn gericht op minder complexe problemen en vraagstukken, waarbij de kern van het thema relatief snel kan worden bereikt, vaak al binnen enkele sessies.

Langdurige trajecten zijn bedoeld voor complexere problemen en vraagstukken. Deze vergen meer tijd om tot inzichten, erkenning, verwerking, gedragsverandering of het doorbreken van oude overtuigingen of overlevingsstrategieën te komen.

Gemiddeld besteden cliënten in onze praktijk ongeveer 10 sessies aan hun persoonlijke thema’s, doelen en vraagstukken. De frequentie van de sessies varieert van tweewekelijks tot eens per maand, afhankelijk van de behoeften van de cliënt en de beschikbaarheid van de Bokstherapeut. Factoren zoals financiële overwegingen, persoonlijke behoeften en de tijd die nodig is om vraagstukken te verwerken en toe te passen, spelen hierbij een rol.

Bekijk hier wanneer de methodiek Bokstherapie niet kan worden toegepast

Contra-indicaties voor de methodiek Bokstherapie

Bij Bokstherapie.nl zetten we ons in om de best mogelijke zorg en begeleiding te bieden. Er zijn echter situaties waarin onze methodiek niet geschikt kan zijn. Hieronder vindt u een lijst van contra-indicaties, waarbij de toepassing van Bokstherapie mogelijk niet de meest passende keuze is.

We raden aan om de pagina ONS TEAMte raadplegen. Op deze pagina staan de specifieke contra-indicaties van elke behandelaar afzonderlijk vermeld. Afhankelijk van deze contra-indicaties kunt u bepalen bij welke collega u het beste een afspraak kunt inplannen.

* Niet elke behandelaar werkt met jongeren onder de 18 jaar. Kijk bij de behandelaar vanaf welke leeftijdscategorie hij/zij behandelt of begeleidt
* Personen met een verstandelijke beperking
* Personen met ernstige stemmingsstoornissen.
* Gevallen van ernstige automutilatie, ernstige eetstoornissen, ernstige en actuele verslavingen.
* Cliënten die zware medicatie gebruiken.
* Individuen met onvoldoende intrinsieke motivatie.
* Ernstige opvoedingsproblemen.
* Personen die fysiek en visueel zo beperkt zijn dat het inzetten van de methodiek niet mogelijk is.
* Cliënten met een verstoorde agressieregulatie en dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag.
* Gevallen waarbij de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat, zoals schizofrenie, actieve psychoses, actuele psychotische klachten en suïcidaal gedrag.
* Situaties waarin Bokstherapie door de hoofdbehandelaar ten zeerste wordt afgeraden.
* Een geschiedenis van epileptische aanvallen.
* Sterk crisis gevoelige problematiek die intensievere behandeling vereist.

Indien u zich herkent in een van deze klachten of problematieken, is Bokstherapie wellicht niet de juiste methodiek voor u. Bij twijfel kunt u echter altijd contact opnemen via het contactformulier voor meer informatie.


Doorverwijzing
In sommige gevallen kan Bokstherapie.nl niet de benodigde hulp/begeleiding bieden, bijvoorbeeld als de problematiek te complex is of niet binnen onze expertise of praktijk valt. In dergelijke gevallen verwijzen wij u door naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Niet elke behandelaar werkt met jongeren onder de 18 jaar. Kijk bij de behandelaar vanaf welke leeftijdscategorie hij/zij behandelt of begeleidt

Onze Bokstherapeuten

Wil je een afspraak maken?

Enkele praktische tips voor onze sessies:

* Kom alstublieft niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je afspraak naar de praktijk. Zo voorkomen we verstoringen van het proces van andere cliënten.
* Draag comfortabele kleding en schone sportschoenen.
* Schrijf de thema’s of vraagstukken die je wilt bespreken van tevoren op.
* Als er actuele zaken spelen, licht deze dan toe aan het begin van de sessie.
* Tijdens de sessies nemen we tijd voor reflectie, notities en aantekeningen. Werk deze thuis verder uit voor jezelf.

Onze werktijden:
* Onze werkdagen in Amsterdam op de Waalstraat 184 zijn van maandag tot en met vrijdag, van 10:00 uur tot uiterlijk 18:30 uur.

Tijdig verplaatsen of annuleren van de afspraak:
* Het verplaatsen of annuleren van de afspraak is altijd mogelijk. Voor het verplaatsen kun je gebruikmaken van onze online agenda. Voor annuleren vragen wij je om ons tijdig een e-mail te sturen.
* Wij willen je erop wijzen dat er geen kosten in rekening worden gebracht als je de afspraak tot 48 uur voorafgaand aan de geplande datum annuleert. Bij een latere annulering, of als je niet op de geplande afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt een bedrag van €52,50 in rekening te brengen

Scroll naar boven

jongerencoaching 

Nieuw: Jongerencoaching en begeleiding met de methodiek bokstherapie: Ontdek je kracht, vind je groei!