Bokstherapie - Bokstherapie.nl

De methodiek Bokstherapie

Therapeutisch boksen, fysieke en ervaringsgerichte oefeningen

De door Marcel Amstelveen ontwikkelde methodiek Bokstherapie, die wij in onze praktijk hanteren, is een individuele, lichaamsgerichte, ervaringsgerichte en bovenal praktische therapievorm. Wij combineren therapeutisch boksen en fysieke oefeningen met verdiepende gespreksvoering als vaste onderdelen van de interventies.

Deze combinatie van doen, bewegen, voelen en ervaren stelt jou in staat om de gewenste doelen te behalen. Tijdens de sessies richten we ons hier specifiek op. Dit kan variëren van het versterken van autonomie, zelfvertrouwen en bewustzijn tot het bevorderen van stabiliteit, innerlijke verbinding, overzicht, structuur, stevigheid, gezonde emotieregulatie of het verlichten van traumagerelateerde klachten.

Heb je voorkeur voor het werken in een groep aan je persoonlijke thema’s en doelen, in plaats van één-op-één? Meer informatie over onze Lichaamsgerichte Bokstherapie GroeiGroep vind je via de onderstaande knop.

 

 

Van onbewust naar bewust

Binnen de methodiek Bokstherapie richten wij ons op het onbewuste gedrag, lichaamshouding, bewegingspatronen en aanwezige fysieke spanningen. Deze aanpak biedt tevens inzichten in mogelijke blokkades, patronen, overtuigingen, aanpassingen, onzekerheden, reflexen, emoties of overlevingsstrategieën. Deze aspecten kunnen in alleen gesprekstherapie soms onderbelicht blijven.

Als Bokstherapeuten maken wij je vertrouwd met specifieke therapeutische technieken, geïnspireerd door het boksen. Hier gaan we actief mee aan de slag. Je ondergaat fysieke en ervaringsgerichte oefeningen om meer beweging, inzicht, rust, erkenning en bewustwording te stimuleren rond je persoonlijke thema’s.

De meeste van onze cliënten ervaren tijdens en na de sessies een groter bewustzijn; ze voelen zich lichter, steviger, meer aanwezig, prettiger, rustiger, krachtiger, helderder, vrijer en meer verbonden met zichzelf.

Marcel-83-landscape.jpg

Vergoedingen en tarieven

Met onze methodiek Bokstherapie werken wij bewust contractvrij. Dit betekent dat wij geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Onze sessies zijn daardoor niet declarabel bij de zorgverzekering. Echter, er zijn werkgevers of instanties die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de kosten.

Onze tarieven zijn helder en transparant. Je zult bij ons nooit geconfronteerd worden met onverwachte kosten achteraf. Na elke behandeling ontvang je van ons een factuur per e-mail, die je zelf kunt overmaken of via een iDeal-link kunt voldoen.

Tarieven methodiek Bokstherapie:

Als Bokstherapeuten hanteren wij de volgende tarieven:

 • De Intake-sessie: €90,00 voor 60 minuten.
 • De vervolgsessies: €90,00 voor 60 minuten.

Per januari 2024 zullen de tarieven als volgt aangepast worden:

 • De Intake-sessie: €92,50 voor 60 minuten.
 • De vervolgsessies: €92,50 voor 60 minuten.

Is Bokstherapie iets voor jou?

Heb je behoefte om onder onze begeleiding met jezelf aan de slag te gaan? 

Zijn er gebeurtenissen, ervaringen, oude pijnen, vraagstukken, thema’s, emoties, overtuigingen of patronen die jou afremmen, belemmeren of vastzetten?


Wil je jezelf verder ontwikkelen, mentaal en fysiek groeien, zowel persoonlijk als professioneel? 

Dan kan de methodiek Bokstherapie een effectieve, nuttige en wezenlijke bijdrage leveren aan jouw groeiproces.

Bekijk hier thema's waar we aan kunnen werken...

 • Vechten, Vluchten, Bevriezen, Pleasen (fight, flight, freeze, fawn)
 • Moeite hebben met het uiten en/of onder woorden brengen van je gevoelens en gedachten, moeite hebben met het uitspreken van je emoties, behoeftes, verlangens en gevoelens.
 • Problemen op het vlak van (sociale) relaties en vriendschappen
 • Stress en spanning ervaren op je werk, relatie of op studie/school
 • Moeite met het aangeven van je grenzen, het bewaken je grenzen en het onderzoeken van die eigen grenzen, problemen met het stellen van grenzen
 • Niet of moeilijk kunnen loslaten en controle willen hebben
 • Je plek durven innemen, moeite hebben om je eigen plek in te nemen, steviger in je schoenen willen staan.
 • Conflictvermijding, vermijdingsgedrag, confrontaties en verantwoordelijkheden uit de weg gaan.
 • Je niet gehoord, gezien, begrepen of gewaardeerd voelen
 • Steeds teveel van jezelf verwachten, perfectionisme, het goed moeten doen, altijd moeten presteren, te kritisch kijken naar eigen prestaties
 • Weinig of geen zelfvertrouwen, onzekerheid en worstelen met een laag zelfbeeld
 • Depressies en andere stemmingsklachten zoals somberheid, depressieve klachten, neerslachtigheid ervaren en je down voelen
 • Schuldgevoelens, schaamte, machteloosheid, kwetsbaarheid en destructief gedrag.
 • Willen leven in het hier en nu, niet in het verleden
 • Omgaan met stressvolle, impactvolle, onveilige, grensoverschrijdende en traumatische ervaringen
 • Het verwerken van trauma’s of schokkende gebeurtenissen: traumagerelateerde klachten, hulp en begeleiding bij klachten gerelateerd aan PTSS. Denk aan last van angst, herbeleving, stress, spanningen, onveiligheid voelen/ervaren en een hogere alertheid.
 • Vast zitten in het hoofd, te veel denken, te weinig kunnen voelen (lichaam/hart).
 • Leren omgaan met emoties zoals: boosheid, frustratie, pijn, schuld, schaamte of verdriet
 • Moeite met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé
 • Worstelen met de essentiële levensvraagstukken: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Wat kan ik?
 • Klachten op het raakvlak van psychologie en psychosomatiek

 

De methodiek Bokstherapie kan je begeleiden bij deze en andere persoonlijke uitdagingen, waarbij het fysieke aspect van het therapeutische boksen wordt gecombineerd met psychologische en emotionele groei en ontwikkeling.

 

MARCEL AAN HET WOORD

“De methodiek Bokstherapie kan een zeer effectieve manier zijn om bepaalde gevoelens / emoties een gezonde uitlaatklep te geven. Denk dan aan angst, stress, spanning, verdriet, rouw en verlies. Maar ook gevoelens van onrust, boosheid, spanning of frustratie. Je leert hierbij de prikkels te herkennen, erkennen, jezelf te ontspannen en om je emoties beter te uiten of reguleren. Ik geef Bokstherapie op individuele basis maar ook in groepsverband. De methodiek Bokstherapie is uitstekend te combineren met andere behandelvormen.”

Marcel-93-scaled.jpg

Werkwijze methodiek Bokstherapie

De intake sessie

De methodiek Bokstherapie start altijd met de intake-sessie. Deze sessie duurt 60 minuten. Tijdens de intake maken we in rust kennis met elkaar en zoomen we in op jouw thema’s, klachten, verleden, ideeën, patronen, doelen, behoeftes, vraagstukken of wensen. 

Wat is de rode draad in het verhaal, wat zijn de patronen en welke gevoelens, gedachten en emoties ervaar je erbij. Wat is de motivatie om aan jezelf te werken, waar loop je tegen aan en wat zijn je doelen?

Bij de methodiek Bokstherapie starten we altijd met een intake-sessie. Deze sessie duurt 60 minuten. Tijdens de intake maken we rustig kennis met elkaar en focussen we op jouw thema’s, klachten, verleden, ideeën, patronen, doelen, behoeften, vraagstukken of wensen.

We verkennen de rode draad in jouw verhaal, identificeren patronen en bespreken welke gevoelens, gedachten en emoties je ervaart. 
We onderzoeken je motivatie om aan jezelf te werken, waar je tegenaan loopt en wat je doelen zijn.


Samen brengen we jouw verhaal duidelijk in kaart. Op deze manier zorgen we tijdens de intake-sessie voor overzicht, structuur en kaders voor het vervolgtraject.

Fysieke en ervaringsgerichte therapeutische boksoefeningen tijdens de intake?

Waar mogelijk – en afhankelijk van jouw energie, behoefte of emoties – zullen we tijdens de intake al fysieke en ervaringsgerichte therapeutische boksoefeningen inzetten rond de thema’s die bij de intake sessie aan de orde komen.

DE VERVOLGSESSIES

In onze vervolgsessies pakken we de eerder in kaart gebrachte hulpvragen, klachten, behoeften, thema’s, doelen, wensen en opdrachten op. We bespreken ook altijd de ervaringen van de vorige sessie. Net als tijdens de vervolgsessies streven we telkens naar het creëren van overzicht, structuur en duidelijke kaders. Ons doel is dat je na elke sessie met nieuwe inzichten, verheldering en meer rust vertrekt, of leert vertrouwen op je eigen kunnen.

De sessies omvatten therapeutische gespreksvoering, boksen, fysieke en ervaringsgerichte oefeningen, en diverse spel- en werkvormen.

Elke vervolgsessie duurt minimaal 60 minuten. Deze kun je zelf online inplannen, wekelijks of om de week, afhankelijk van jouw behoeften en voorkeur.

Boksen als het therapeutisch middel

Sinds de oprichting van onze praktijk voor Bokstherapie in 2014, hanteren wij therapeutisch boksen bewust als een krachtig instrument. Ons doel hiermee is om cliënten bewuster te maken, in beweging te brengen en hen hun eigen kracht, stevigheid en balans te laten ervaren/beleven.

De manier waarop onze cliënten contact met ons maken, boksen, bewegen, reageren, communiceren en de oefeningen of opdrachten uitvoeren, biedt ons meer inzicht in hun innerlijke belevingswereld en levenservaringen. Door dit te spiegelen en in te gaan op de interne gevoelsbeleving, worden onbewuste aspecten, vaste patronen en overtuigingen, en de manier waarop iemand – verbaal of non-verbaal – reageert tijdens de oefeningen in en rond de boksring, zichtbaar.

Het lichaam onthult ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld spanningen, reflexen, onzekerheden, perfectionisme en emoties van de cliënt. We hebben gemerkt dat tijdens het therapeutische boksen het uiten van emoties en spanningen vaak gemakkelijker gaat dan in alleen gesprekstherapie. Praten wordt dan even naar de achtergrond geschoven, terwijl het fysiek ervaren en actief bezig zijn juist meer op de voorgrond treedt.

Gestructureerd stappenplan

Tijdens de interventies volgen we een gestructureerd stappenplan waarin we gefaseerd werken aan diverse aspecten zoals motoriek, balans, ritme, reactievermogen, waarneming, behendigheid, evenwicht, zichtbaarheid, stevigheid, bewustzijn, ademhaling, gegrond zijn, focus, kracht, beweging, expressie, incasseringsvermogen, overtuigingen en (in)spanning.

Therapeutisch boksen vereist van jou dat je steeds meer in het hier en nu aanwezig kunt zijn, in contact met jezelf en je omgeving. Na elke sessie neem je nieuwe ervaringen, inzichten, vaardigheden en mogelijkheden mee naar huis, die je direct praktisch kunt toepassen of waarmee je kunt oefenen in je dagelijks leven.

Heb ik enige bokservaring nodig?

Nee, je hebt echt geen enkele bokservaring, eigen bokshandschoenen, een goede conditie of kennis van welke vechtsport dan ook nodig om met de methodiek Bokstherapie te kunnen beginnen. 
Sterker nog, voor de meeste cliënten geldt dat ze nog nooit gebokst hebben en dat ze nog nooit aan vecht- of verdedigingssporten hebben gedaan

Geen goede conditie of fysieke beperkingen?

Dat is in de regel geen enkel probleem. Tijdens onze interventies ligt de nadruk namelijk nooit op ‘even lekker sporten’, ‘goed leren boksen’ of ‘werken aan een betere fysieke conditie’. Boksen zetten we heel bewust in als middel binnen de therapeutische interventie. Wij gebruiken dit op een functionele en effectieve manier om klachten, beperkingen, vraagstukken en thema’s te verhelderen en jou te ondersteunen bij het bereiken van je gestelde en gewenste doelen.

De methodiek Bokstherapie als aanvullend traject

Wij bieden de methodiek Bokstherapie aan als een zelfstandig behandeltraject. Daarnaast passen wij onze methodiek ook toe als aanvullende behandeling of als onderdeel van een bestaand behandelplan. 

Steeds meer werken wij samen met therapeuten, psychologen, praktijkondersteuners, bedrijfsartsen, coaches en andere specialisten. Zij verwijzen hun cliënten regelmatig naar ons voor Bokstherapie als een ervaringsgericht en lichaamsgericht element binnen hun behandeltraject.

Duur van de trajecten?

In onze praktijk voor Bokstherapie onderscheiden we korte en langdurige begeleidingstrajecten. Het is vooraf vaak lastig in te schatten hoe een traject zich zal ontwikkelen. Soms kan een thema dat complex lijkt, in de praktijk verrassend snel tot het gewenste resultaat leiden, en andersom.

Veel van onze cliënten hebben al eerdere ervaringen met hulpverleners voor hun persoonlijke thema’s en levenservaringen, maar voelen daarnaast ook de behoefte om ook fysiek en ervaringsgericht met zichzelf aan de slag te gaan.

Korte trajecten richten zich op minder complexe problematiek en vraagstukken, waarbij relatief snel de kern van het thema bereikt kan worden. Dit is vaak al binnen enkele sessies mogelijk.

Langdurige trajecten zijn bestemd voor complexere problemen en vraagstukken. Deze vereisen meer tijd om tot inzichten, erkenning, verwerking, gedragsverandering of het doorbreken van oude overtuigingen of overlevingsstrategieën te komen.

Gemiddeld zijn cliënten in onze praktijk ongeveer 10 sessies bezig met hun persoonlijke thema’s, doelen en vraagstukken.

De frequentie van de sessies hangt af van de cliënt en de agenda van de Bokstherapeut, variërend van tweewekelijks tot eens per maand. Factoren zoals het financiële aspect, persoonlijke behoefte en de tijd die nodig is om vraagstukken te verwerken en toe te passen, spelen hierbij een rol.

Bekijk hier wanneer de methodiek Bokstherapie niet kan worden toegepast

Het kan voorkomen dat jouw klachten, doelen, behoeften of persoonlijke thema’s niet aansluiten bij onze expertise of werkwijze.
Mocht dit het geval zijn, dan zullen we dit tijdens de intake met jou bespreken.

 

Voorbeelden van contra-indicaties:

– Deelnemers onder de 18 jaar
– Sterk crisis gevoelige problematiek
– Automutilatie, ernstige eetstoornissen, ernstige en actuele verslavingen
– Bij gebruik van zware medicatie
– Bij onvoldoende intrinsieke motivatie
– Ernstige stemmingsstoornissen
– Fysiek en visueel beperkt zijn, dat het inzetten van mijn methodiek niet mogelijk maakt
– Een verstoorde agressieregulatie en dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag
– Cliënten waarbij de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat.
  Denk hierbij aan: schizofrenie, actuele psychotische klachten en suïcidaal gedrag.
– Bij de hoofdbehandelaar ten zeerste afgeraden wordt
– Een geschiedenis van epileptische aanvallen

Herken jij je in deze klachten of problematieken?

Dan is de methodiek Bokstherapie helaas niet mogelijk, maar neem bij twijfel contact op via het contactformulier.

Wil je een afspraak maken?

Enkele praktische tips voor onze sessies:

* Kom alstublieft niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je afspraak naar de praktijk. Zo voorkomen we verstoringen van het proces van andere cliënten.
* Draag comfortabele kleding en schone sportschoenen.
* Schrijf de thema’s of vraagstukken die je wilt bespreken van tevoren op.
* Als er actuele zaken spelen, licht deze dan toe aan het begin van de sessie.
* Tijdens de sessies nemen we tijd voor notities en aantekeningen. Werk deze thuis verder uit voor jezelf.

Onze werktijden:
* Onze werkdagen in Amsterdam op de Waalstraat 184 zijn van maandag tot en met vrijdag, van 09:00 uur tot uiterlijk 18:30 uur.

Tijdig verplaatsen of annuleren van de afspraak:
* Het verplaatsen of annuleren van de afspraak is altijd mogelijk. Voor het verplaatsen kun je gebruikmaken van onze online agenda. Voor annuleren vragen wij je om ons tijdig een e-mail te sturen.
* Wij willen je erop wijzen dat er geen kosten in rekening worden gebracht als je de afspraak tot 48 uur voorafgaand aan de geplande datum annuleert. Bij een latere annulering, of als je niet op de geplande afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt een bedrag van €50,00 in rekening te brengen

Scroll naar boven

GROEIGROEP

Werk je liever in een groep aan je persoonlijke thema’s en doelen dan 1 op 1?